Probuďte bazén ze zimního spánku

Mnoho vlastníků si neuvědomuje, jak důležitá je pravidelná péče o bazén. Krytým i venkovním bazénům škodí prudké výkyvy teplot, proto je třeba jarní vypouštění a následné napuštění provádět správným způsobem a co nejšetrněji. Celá jarní údržba je velmi důležitou chvílí, při které mohou některé chyby zapříčinit poškození, jehož oprava se prodraží.

Vždy nechte bazén vždy napuštěný

Nikdy by neměl být vypuštěn na delší dobu, maximálně na několik hodin nebo dní. Vodní nádrže určené k rekreačnímu koupání i sportovním účelům jsou projektované tak, aby v nich byla neustále přítomna voda. Bez náplně na jejich stěny působí velké vnější tlaky, navíc dojde ke změně teploty vnitřního obložení a hrozí jeho deformace. Proto by i přes zimu měla zůstat v bazénu voda.

Níže přinášíme obecný návod, jak provést běžnou údržbu bazénu po zimní pauze:

Vypuštění bazénu

Nejprve je nutné bazén vypustit a vyčistit od hrubých nečistot, například listů. Při vypuštění bazénu je vhodné použít odtokovou vodu na proprání filtrů.

Vyčištění komponentů desinfekčním roztokem

Před opětným napuštěním je třeba vyčistit zanesené komponenty, mezi které patří i rolety, dezinfekčním roztokem.

Optická kontrola

Opomenuta by neměla být důkladná kontrola bazénových komponentů a atrakcí. Odhalit můžete drobné deformace i větší praskliny, které vyžadují okamžitou opravu.

Vyprání filtrů chlorovanou vodou

Poté by mělo následovat ještě jedno praní filtrů, tentokrát vysoce chlorovanou vodou.

Napuštění bazénu chemicky upravenou vodou

následně je možné začít s napouštěním. Mělo by dojít k šokové desinfekci, kterou zajistí přibližně třikrát vyšší obsah chlóru ve vodě, než je norma. Chlór po několika desítkách hodin sám z vody vytěká.

Spuštění systému a kontrola částí a atrakcí

Spuštěním systému můžeme zjistit další závady spojené s delší odstávkou. Čerpadlo může být zanesené, je možné odhalit nefunkční automatické řízení chemického hospodářství nebo poruchy atrakcí.

Kalibrace automatiky speciálním přístrojem

Dalším neopomenutelným krokem by měla být kalibrace čidel, která zajišťují bezchybný provoz automatického řízení chemického hospodářství. Nesprávná činnost senzorů obvykle způsobí nesprávné chlorování vody a zdravotní komplikace uživatelů.

Spuštění automatického řízení chemického hospodářství

Teprve ve chvíli, kdy je jasné, že všechny kontrolní komponenty pracují správně, nastává poslední krok, jímž je spuštění automatiky.

Pokud se najde jakákoliv závada, je nutné opravu přenechat odpovědnému servisnímu technikovi. Bazén a jeho příslušenství včetně techniky je nutné kontrolovat pravidelně. „Pravidelný servis by měl být u většiny bazénů prováděn jednou až třikrát do roka v závislosti na velikosti a umístění bazénu,“ říká Ing. Jaromír Kafka výkonný ředitel společnosti Sportakcent, která se od roku 1991 významně podílí na moderní podobě bazénářství v České republice. „Dnes je ale možné některé činnosti servisního technika provádět automaticky. Bazénovou techniku můžete připojit i na inteligentní ovládání domácnosti,“ dodává Jaromír Kafka.